Swistar | Jak zjistit stav objednávky

Anketa

Preferujete lité (coatované) bannery více než laminované?

Autorizovaný distributor XANITA

jvilaseca

Jak zjistit stav objednávky

Panel „OSOBNÍ MENU“ umožňuje pod odkazy „moje objednávky“, resp. „moje zakázky“ zobrazit stav objednávek v našem informačním systému.
Kliknutím na odkaz „moje objednávky“ se Vám zobrazí seznam Vašich objednávek (ve kterém je možné podle definice parametrů dále vyhledávat). V řádku konkrétní objednávky je zobrazen její aktuální stav, který může nabývat hodnot Nezpracována/Přijata/Odmítnuta.

Popis stavů:
Nezpracována – je zobrazeno v případě, podléhají-li Vaše objednávky schválení naším obchodním oddělením, které ještě Váš požadavek nezpracovalo.
Přijata – zobrazeno v případě, že naše obchodní oddělení akceptovalo Vaši objednávku anebo byla přímo vytvořena zakázka v našem informačním systému (dle úrovně uživatelských oprávnění). Kliknutím na odkaz „přijata“ je možné zobrazit detail realizace zakázky (viz níže).
Odmítnuta – zobrazeno v případě zamítnutí Vaší objednávky.

Kliknutím na odkaz „moje zakázky“ v panelu osobního menu je možné zobrazit seznam zakázek, které byly/jsou u nás zpracovávány. V zakázkách je možné dle nabídnutých parametrů vyhledávat.

Chcete-li si zobrazit detailní informace jednotlivých zakázek, klikněte na odkaz jejího označení. Zobrazí se Vám položková evidence, včetně příznaků aktuální rozpracovanosti – tato je symbolizována ikonami v pravé části řádku položky (jejich význam je zobrazen, přejedete-li kurzorem myši po zvoleném symbolu). Jednotlivé ikony symbolizující zpracovávané/vystavené doklady v našem informačním systému umožňují právě tyto doklady zobrazit (dle přidělených uživatelských práv) – takto si například pod ikonou „D“ můžete zobrazit dodací list ukazující termín, kdy bylo zboží expedováno a termín dodání, apod.
V košíku není žádné zboží

SWISTAR.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx