Swistar | Reklamační řád

Anketa

Plánujete v tomto roce investici do řezací – frézovací technologie?

Autorizovaný distributor XANITA

jvilaseca

Reklamační řád

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží přímo ve skladech Swistar s.r.o., nebo od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud není v reklamačním řádu uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení dle obchodních podmínek Swistar s.r.o., článek č. 17.18.19.20 a obchodním zákoníkem v platném znění.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, oznamte prosíme, zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu sales@swistar.cz, případně telefonicky nebo písemně na korespondenční adresu uvedenou v kontaktech společně se základními údaji:

  • jaké zboží reklamujete 
  • důvod reklamace
  • adresa, IČO kupujícího
  • číslo faktury případně dodacího listu
  • počet reklamovaného zboží
  • popis zjištěné vady, spolu se zřetelnou digitální fotografií defektu
  • termín nákupu
  • číslo výrobní dávky tzv. Lot #, například - LOT# : 451109/002/003/0635(M00)
Bez udání tohoto čísla, které naleznete na kotonové krabici, nebo na vnitřní straně dutinky role nemůže být reklamace na vadu kvality zboží uznána.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží viz. obchodní podmínky, čl.č.17.

V košíku není žádné zboží

SWISTAR.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx